مساعدت های مناسب موسسه Awsdc برای خواهران در ولسوالی های چهار کانه ولایت فار یاب ( قرمقول ، خان چار باغ ؛ قر غان واندخوی…

Read More

Foodpackage Distribution To Needy Families

اهداء کمک به صد خانواده مستضعف در ماه مبارک رمضان ! مرکز رشد استعدادهای زنان افغان به کمک مالی بنیاد خیریه الجراحی برای صد خانواده…

Read More