مرکز رشد استعداد های زنان افغان نظر به لزوم دید و ایجاب حضور در ولایت های مختلف کشور، جهت رسیده گی به موقع به پاسخدهی به وضعیت بشری در افغانستان، دفاتر ولایتی اش را در شش ولایت کشور ایجاد نمود. این دفاتر شامل ولایت های بلخ، کندز، بامیان، کندهار، پکتیا و هرات می گردد که خدمات رسیده گی به نیاز های اولیه زنان و دختران و نیز محافظت اطفال را به مردم ولایات متذکره با همکاری اداره عالی سازمان در امور مهاجرین(UNHCR) ارایه میکند.

قابل یادآوریست که این نهاد در ولایت های کندز، فاریاب و سمنگان نیز دفاتر ولایتی فعال دارد.

Balkh Provincial Office
Herat Provincial Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *