مساعدت های مناسب موسسه Awsdc برای خواهران در ولسوالی های چهار کانه ولایت فار یاب ( قرمقول ، خان چار باغ ؛ قر غان واندخوی…

Read More